Uusi Teollisuus -messut
{Content.image.alt

KEYNOTE Esko Kilpi: Asiakas määrittelee teollisuuden palveluiden arvon

to 21.03.2019 12:20-12:55

Uusi Teollisuus -stage


Teollisen valmistuksen idea on ollut pakata tuotteen arvo tuotteeseen, sama tuote, sama arvo eri asiakkaille. Tiedämme kuitenkin, että eri asiakkaat kokevat saman tuotteen arvon eri lailla. Arvo ei olekaan tuotteessa vaan tavassa, miten tuote koetaan.

Miten teollisuus selviää asiakaskokemuksen haasteesta? Ovatko kaikki tuotteet jatkossa sosiaalisia? Onko huomisen teollisuus vuorovaikutteista palvelua?

“Ihmisen ja koneen suhteesta käydään paljon polemiikkia työn tulevaisuutta käsittelevässä keskustelussa, joka perustuu usein vaillinaiseen tai jopa väärään tietoon tarkasteltavasta ilmiökentästä. Esimerkiksi tekoälyä pohtivassa yhteiskunnallisessa keskustelussa lähdetään usein siitä olettamuksesta, että tekoälyn tavoitteena on toisintaa ihmisälyn ominaisuuksia, eikä siitä että koneiden tiedonkäsittely poikkeaa meidän tiedonkäsittelystämme. Mitä enemmän ihmisen älystä poikkeavaa älykkyyttä meillä on käytettävissä, sitä tärkeämpää on ymmärtää kognition eri muotoja, ja niiden toisiaan täydentävyyttä, eikä nähdä aivoja tietokoneena tai tietokonetta aivoina.”

Digitaalisen työn asiantuntija Esko Kilpi

Tervetuloa alan kuumimpaan tapahtumaan

Älä jää junasta, vaan tule mukaan!

Rekisteröidy kävijäksi

Teema: Uusi Teollisuus